OPERA GINGERPillar Tap Cat No. 5201
₹ 2,180.00
Pillar Tap with Swivel Spout Cat No. 5202
₹ 3,295.00
Pillar Tap Tall boy Cat No. 5207
₹ 3,980.00
Bib Tap Short Body Cat No. 5301
₹ 1,780.00
Bib Tap Long Body Cat No. 5302
₹ 1,910.00
Bib Tap Two Way Cat No. 5355
₹ 2,860.00
Sink Tap with Swivel Spout Cat No. 5303
₹ 2,805.00